Amsterdam & Co

Met Amsterdam &Co verbindt de Rabobank Amsterdam betrokken Amsterdammers, klanten en niet-klanten, met elkaar om te laten zien wat er gebeurt in de stad, maar vooral om ontmoetingen te creëren en mensen te activeren bij te dragen aan projecten en initiatieven die de stad sterker maken.
Onze stad is internationaal en economisch succesvol, maar niet iedereen deelt in dit succes.
Voor de gezondheid van de stad en van ons allemaal is het belangrijk dat zo veel mogelijk
mensen meeprofiteren en meegroeien met dit succes. We streven naar een hoofdstad waar iedereen trots op kan zijn en daar voor zetten wij in op vier thema’s:
#DeLeefbareStad, #DeKansrijkeStad, #DeDuurzameStad en #DeInternationaleStad.
Binnen deze thema’s zijn we in Amsterdam actief om een verschil te maken in het dagelijks leven van mensen.

Vind meer initiatieven op de kaart
Bekijk de website
Mail Amsterdam & Co