AZ Food Tour

Een compleet interactief lesprogramma voor groepen 7/8 waarin voedsel en gezonde voeding centraal staat. Elke les behandelt een actueel voedsel- of gezondheidsthema. Een initiatief van Rabobank, Greenport Noord-Holland Noord, AZ en LTO Noord.

Raboazfoodtour.nl