MBO Challenge Voedselverspilling

Gedurende de challenge gaan mbo-studenten aan de slag met bestaande voedselverspillingsvraagstukken vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven. Alle mbo-opleidingen in Nederland die iets met voedsel te maken hebben, kunnen deelnemen aan de challenge. Het achterliggende doel van de challenge is om bewustwording te creëren bij studenten. Daarnaast staat multidisciplinaire samenwerking van onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers centraal.

Bekijk de website