De landbouw- en voedseltransitie in volle gang

12 Nov

Het is je vast niet ontgaan. De landbouw- en voedseltransitie is volop in het nieuws. Denk aan de stikstofcrisis, biodiversiteit, nieuwe Europese landbouwbeleid,  aandacht voor plantaardig voedsel en voedsel uit de korte keten. We kunnen hieruit opmaken dat de landbouw- en voedseltransitie volop aan de gang is.  Genoeg voer dus om bij elkaar te komen om hierover te praten en jullie te vertellen welke acties TcV uitvoert om de transitie te versnellen. Klik hier om je aan te melden.

Plaats:Online
Tijd:09.30 tot 11.00 uur