Meer voedsel uit eigen regio

Wil jij ons voedsellandschap verduurzamen?

We hebben de meest hoogwaardige, veilige en efficiënte voedselproductie ter wereld: Nederland is mondiaal de tweede exporteur van agrarische producten, terwijl we ook veel van onze producten importeren. In een tijd waar duurzaamheid zo ontzettend belangrijk is, willen we een groter gedeelte van de voedselstroom meer naar ons eigen land krijgen. Enerzijds moeten we hiervoor boeren en consumenten meer met elkaar in contact krijgen. Anderzijds moeten we ook goed kijken waar onze supermarktketens hun producten vandaan halen. Ons doel? Een voedsellandschap met duurzame bodems, goede waterkwaliteit en gevarieerde biodiversiteit.

Ambitie:

In 2027 is zowel de waardering voor het landschap, de boeren en hun met zorg en passie gemaakte producten gestegen, als de consumptie van regionaal geproduceerde producten vergroot tot 25%. Er is daarnaast zicht op de korte keten als verdienmodel voor de landbouwtransitie naar kringlooplandbouw in 2030.

Doelen:

  • Een sterkere verbinding tussen stad en platteland, waarbij consumenten en producenten elkaar weten te vinden, is het streven. Betrokkenheid van stedelingen bij het lokale voedsellandschap draagt bij aan duurzamere agrarische bedrijven, die beter in staat zijn op de vraag uit de stad in te spelen. Daarom zetten we in op kennisontsluiting en het creëren van bewustwording bij consument en producent over het regionale aanbod en de vraag vanuit de steden.
  • In een gezond en duurzaam voedselsysteem wordt op verschillende schaalniveaus gewerkt volgens de principes van kringlooplandbouw. Van stadslandbouwinitiatief tot een groot akkerbouwbedrijf, vanuit de kringloopprincipes dragen zij bij aan een vitaal landschap met meer biodiversiteit, gesloten kringlopen, duurzaam ruimtegebruik en een goed verdienmodel. Als werkgroep zetten we in op de principes van kringlooplandbouw.

 

Feiten

186.000

Mensen bezochten kassen tijdens de jaarlijkse glastuinbouwevenement: Kom-in-de-Kas. Meer dan 150 kwekers stelden hun bedrijf open voor het publiek.

Bron: www.komindekas.nl

7.000

Kindertuinen in Amsterdam waar kinderen in groep 6/7 ieder jaar kennis maken met het zelf verbouwen van voedsel.

Bron: Voedselvisie en –agenda voor Amsterdam

345

Miljoen vierkante meter plat dak in Nederland is geschikt voor een moestuin.

Bron: Groene Ruimte – Agri Holland

Initiatieven

Het bruist in onze regio. En al die waardevolle initiatieven en bijbehorende energie delen we graag met jullie. Heb je zelf een project? Meld het hier!

Tuinen van Lutkemeer

Wil je zelf tuinieren in de Lutkemeer? Kom in het weekend langs tussen 11 en 16 uur en meld je aan voor het bebouwen van je eigen stukje grond.

Biopolder Lutkemeer

Duurzame lokale voedselproductie in historisch landschap. Ruimte voor vernieuwing in de voedselketen, lokale productie en verwerking die CO2 neutraal in de stad gedistribueerd wordt

Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen?

Op basis van theorieën over transities en inzichten in het landbouwbeleidssysteem schetst Katrien Termeer hoe de overheid de omslag naar kringlooplandbouw kan bewerkstelligen.

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH)

Stimuleren kringlooplandbouw, duurzaam bodem- en waterbeheer

Voedsel voor de metropool

Onderzoek naar indeling productieketens en verdeling voedsel

The Pollinators

Voor een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten

Slow Food Youth Network

Jongerenbeweging voor een good, clean & fair voedselsysteem

Sensory Excellence

Praktijkgerichte post-hbo opleiding Sensorisch onderzoek

Vegger

‘Indoor’ groentekweek in zorgcentra en restaurants

Wat goed is, hoeft niet van ver te komen

Bewustwording van de boodschappenmand; shop lokaal en seizoengebonden!

Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL)

Praktijkgericht onderzoek gericht op de metropoolregio's.

ProeVkantoor

Wekelijks een krat duurzaam geteelde groente en fruit uit NH

Proeftuin Zwaagdijk

Agrarisch onderzoekscentrum

Pakhuis de Zwijger

Het onafhankelijke platform van en voor de stad Amsterdam

Lokaal Voedsel Flevoland

Inzicht: wat in Flevoland wordt geteeld, verwerkt & verkocht

Leven in de Metropool

Onderzoek naar sociale initiatieven, OneHealth, UrbanFarming

Instituut voor Biodiversiteit en Ecosystem Dynamica (UvA)

Research from molecules and genes to entire ecosystems

Gezondheid in de Metropool

Praktijkgericht onderzoek ruimtegebruik- gezonde samenleving

Greenport Noord-Holland Noord

Stimuleren en initiëren van innovatie in Noord-Holland Noord

Food Council MRA

Burgerinitiatieven verbonden

FlevoFood

Netwerkvereniging van en voor Flevolandse voedselbedrijven

Amsterdam Made

Hét platform voor de Amsterdamse (food)maakindustrie

I can change the world with my two hands

1200m2 binnenterrein met pluktuin, eigen tuinen en tuincafé

Vokomokum

Voedsel kollektief - op een sociale manier goede producten

De Kaskantine

Verplaatsbaar zelfvoorzienend restaurant

De Boerderij van de Toekomst

Projectidee: een state-of-the-art boerderij in de MRA

Boerderijeducatie Amsterdam

Inzicht over boerenwerk en het eten op je bord

Boer Bord Bak

Gericht op een duurzame voedselregio

ANMEC

Verrijkt A’damse jeugd met natuur- & duurzaamheidseducatie

Evergreen

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare grondstoffen

De Stadsboerderij Almere

Biologisch-dynamisch bedrijf met educatie, zorg en onderzoek

De Lelystadse Boer

Door proactiviteit goed blijven boeren, nu en in de toekomst

Boeren en Buren: De Buurderij

Korte keten-netwerk dat producent en consument samenbrengt

Aarde Boer Consument

Verbinding van landbouw en maatschappij

Stadsboerderij Osdorp

Stadslandbouw & voedselinitiatief in Nieuw West

De Kaskantine

De Kaskantine is een verplaatsbaar zelfvoorzienend en door vrijwilligers gebouwd restaurant met verschillende voedselproductiesystemen. zoals een aquaponicssysteem en zelfbewaterende plantenbakken.

Fruittuin van West

Boerderij met zelfoogst, bio-winkel en gezellig tuincafé

A-Lab Vertical Farm

A Lab is Amsterdam's ultimate living lab, combining the strength of Amsterdam's creative scene, technological prowess, social networks and free thinking spirit.

Van boer naar consument: een wereld te winnen

Het aanbieden van voldoende veilig en gezond voedsel en duurzaam omgaan met natuurlijke bronnen is een wereldwijde uitdaging. Met steeds meer inwoners die in grote steden wonen is het de uitdaging de afstand tussen boer en consument zo klein mogelijk te houden.

Wat boeit mij in voedsel en de metropoolregio?

Arnold van der Valk, mede-oprichter van Food Council MRA, verantwoordelijk voor relaties met burgerinitiatieven en samenhang in de aanpak van projecten. Waarom zou een gepensioneerd hoogleraar in de landgebruiksplanning (= planologie) zich druk maken om voedsel in de metropoolregio Amsterdam?

Samen kunnen we het verschil maken!

Een duurzaam regionaal én circulair voedselsysteem, daar gaan we voor met Voedsel verbindt! Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, maar hoe zorg je ervoor dat we nog meer en sneller vooruitgang boeken?

Meer initatieven

Vraagbaken

Samen kunnen we veel bereiken. Hieronder vind je de vraagbaken van Voedsel Verbindt op dit thema. Zij willen jou graag op weg helpen met praktische hulp en informatie. Aarzel niet en neem contact met hen op!