Slimmere voedselstromen, schoner transport

Draag jij bij aan slimmere voedsellogistiek?

Van alle vervoerde goederen in Nederland is 30% agri-food gerelateerd. Door de groei van het aantal inwoners en van horeca, online bestellen en het aantal kleinere verkooppunten neemt de vraag naar logistiek in de agri-food sector alleen maar verder toe. Om deze groei aan te kunnen én onze regio leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, is een logistieke systeeminnovatie nodig die we alleen door samenwerking bereiken.

Ambitie:

Logistiek heeft grote invloed op duurzaamheid (CO2-uitstoot, verkeersveiligheid, leefbaarheid) van stad en regio maar is óók essentieel voor de (lokale) economie: de beschikbaarheid van goederen en toegang tot nieuwe markten zijn cruciaal voor het slagen van nieuwe en  duurzame producten en businessmodellen. In een duurzaam voedselsysteem is logistiek daarom een integraal onderdeel van de overwegingen van voedselspelers en beleidsmakers in de MRA. Een meer circulair en regionaal voedselsysteem kan alleen duurzaam worden gemaakt als ook de logistiek in orde is. Dat is geen eenvoudige opgave want de vraag naar logistiek stijgt terwijl de beschikbare ruimte afneemt en zero emissie die nieuwe standaard wordt. Daarom zijn nieuwe logistieke oplossingen in de foodsector nodig. De ambitie van dit cluster is dat de logistiek in de Agri & Food in 2030 als onderdeel van de verduurzaming van het gehele voedselsysteem op schema ligt om de doelstellingen van Parijs te halen. Logistieke afwegingen zijn een vanzelfsprekend onderdeel geworden in de transitie naar een duurzaam en transparant voedselsysteem.

 

Doelen:

  • Er is een oplossing gevonden en geïmplementeerd voor fijnmazige eerste & laatste kilometer levering van (regionale) voedselproducten waardoor deze betaalbaar én duurzaam (zero emissie) is geworden.
  • In elke schakel in de keten van boer tot bord zijn logistieke oplossingen voorhanden. Hiermee kan de logistiek een bijdrage leveren aan het sluiten van kringlopen, hergebruik van reststromen en tegengaan van voedselverspilling.
  • In de ruimtelijke planning en herstructurering van stedelijk gebied – van haven tot woonwijk – wordt rekening gehouden met de ruimte die nodig is voor duurzame voedselvoorziening.
  • Foodhubs als integrale oplossing voor de regionale voedseldistributie.
  • Leren van retailers en mee laten doen in de oplossingsrichtingen voor een efficiëntere voedsellogistiek

Feiten

44.000

Horecazaken worden door ongeveer 10.000 groothandelaren, 1.500 grote en duizenden kleinere leveranciers beleverd.

Bron: Agri-food, Hogeschool van Amsterdam

39%

Van alle vrachtwagenritten zijn agri-food gerelateerd.

Bron: Agri-food, Hogeschool van Amsterdam

4.400

Supermarkten van 25 supermarktformules kopen hun producten via slechts 5 inkooporganisaties.

Bron: Agri-food, Hogeschool van Amsterdam

Initiatieven

Het bruist in onze regio. En al die waardevolle initiatieven en bijbehorende energie delen we graag met jullie. Heb je zelf een project? Meld het hier!

Meer initatieven

Vraagbaken

Samen kunnen we veel bereiken. Hieronder vind je de vraagbaken van Voedsel Verbindt op dit thema. Zij willen jou graag op weg helpen met praktische hulp en informatie. Aarzel niet en neem contact met hen op!