Bijdragen aan circulaire voedsel­economie

Hoe circulair ben jij?

Overgebleven brood naar de voedselbank, sinaasappelschillen als grondstof voor zeep of niet-eetbare delen van suikerbieten gebruiken in de chemiesector: wij zetten grondstoffen maximaal in. Wat onvermijdbaar is zetten we om in groene brandstoffen als groengas en warmte voor de energietransitie en rijke compost voor gezonde landbouwbodems. In een circulaire voedseleconomie kiezen we vaker voor hergebruik en voorkomen we zoveel mogelijk voedselverspilling.

Ambitie:
In een circulaire voedseleconomie willen we de organische kringloop zo veel mogelijk sluiten op zo klein mogelijke schaal. Dus zetten we biogrondstoffen maximaal in, kiezen we waar mogelijk voor hergebruik en verwaarden, en voorkomen we zoveel mogelijk voedselverspilling.

 

Doelen:
In 2027 is de regio koploper op het gebied van hergebruik van biogrondstoffen ten bate van een gezonde (landbouw)bodem.
In 2030 is er 50% minder voedselverspilling in de regio, de SDG volgend.

Feiten

68%

Van de voedselverspilling is vermijdbaar door hergebruik van reststromen. Die stromen worden omgezet in biogas en in andere producten zoals compost, veevoeder en bio-energie.

Bron: Berenschot

Top 5

Positie op het gebied van plastic recycling van Europa.

Bron: European Environment Agency

25%

Van het afval in steden in de MRA bestaat uit voedsel en voedingsverpakkingsmateriaal.

Bron: Berenschot

Initiatieven

Het bruist in onze regio. En al die waardevolle initiatieven en bijbehorende energie delen we graag met jullie. Heb je zelf een project? Meld het hier!

Challenges rond tegengaan van voedselverspilling

In deze challenge bundelen bedrijven hun krachten om voedselverspilling tegen te gaan.

Kwalitatief goede compost maken voor (landbouw) bodems

Verschillende boeren experimenteren de komende tijd met compost gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens uit de Metropoolregio Amsterdam.

Pilot voor grinders in hoogbouw

Een oplossing voor het scheiden van etensresten in een appartement of flat.

Samenwerken aan het terugdringen van voedselverspilling

Verschillende gemeenten werken samen met Green Dish en Orbisk aan het terugdringen van voedselverspilling in specifieke branches zoals horeca en catering.

Baking Lab Amsterdam

Less waste, more taste: Baking Lab Amsterdam is 2 jaar geleden opgericht met als doel een brug te slaan tussen wetenschap, voeding, duurzaamheid en gezondheid.

Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen?

Op basis van theorieën over transities en inzichten in het landbouwbeleidssysteem schetst Katrien Termeer hoe de overheid de omslag naar kringlooplandbouw kan bewerkstelligen.

Slow Food Youth Network

Jongerenbeweging voor een good, clean & fair voedselsysteem

Rumore

Verkleinen van de ecologische voetafdruk van stad en regio

Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL)

Praktijkgericht onderzoek gericht op de metropoolregio's.

Platform Circulair Flevoland

Inzet op circulaire ketens door ketensamenwerking

Pakhuis de Zwijger

Het onafhankelijke platform van en voor de stad Amsterdam

MBO Lelystad Leerlijn Circulaire Economie

Ontwikkeling leerlijn Circulaire Economie voor Flevoland

Greenport Noord-Holland Noord

Stimuleren en initiëren van innovatie in Noord-Holland Noord

Green Biotechnology, Inholland

Versterking positie zaadtechnologie- & plantverdelingssector

Flevo Campus Think Tank

20 jongeren ontwikkelen voedselbeleid voor Almere!

Fit4Food2030

Future-proofing EU food systems through Research&Innovation.

I can change the world with my two hands

1200m2 binnenterrein met pluktuin, eigen tuinen en tuincafé

De Tweede Jeugd

Geeft brood een tweede leven!

De Kaskantine

Verplaatsbaar zelfvoorzienend restaurant

De Ceuvel

Duurzame broedplaats

De Boerderij van de Toekomst

Projectidee: een state-of-the-art boerderij in de MRA

Coöperatieve verwaardingsfabriek

Pilotproject: hoogwaardige verwerking van voedselresten

ANMEC

Verrijkt A’damse jeugd met natuur- & duurzaamheidseducatie

Amsterdam Green Campus

Samenwerken aan duurzaamheid in de groene sector

Amsterdam Economic Board

Samenwerken aan grootstedelijke uitdagingen

Potverdorie!

Jam, stroop en chutney van overtollig fruit en groente. Minder verspild smaakt beter.

Instock

Restaurant Instock zet voedselverspilling op de kaart!

De Tweede Jeugd

Geeft brood een tweede leven!

Van boer naar consument: een wereld te winnen

Het aanbieden van voldoende veilig en gezond voedsel en duurzaam omgaan met natuurlijke bronnen is een wereldwijde uitdaging. Met steeds meer inwoners die in grote steden wonen is het de uitdaging de afstand tussen boer en consument zo klein mogelijk te houden.

Samen kunnen we het verschil maken!

Een duurzaam regionaal én circulair voedselsysteem, daar gaan we voor met Voedsel verbindt! Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, maar hoe zorg je ervoor dat we nog meer en sneller vooruitgang boeken?

Meer initatieven

Vraagbaken

Samen kunnen we veel bereiken. Hieronder vind je de vraagbaken van Voedsel Verbindt op dit thema. Zij willen jou graag op weg helpen met praktische hulp en informatie. Aarzel niet en neem contact met hen op!