Talent boeien en binden voor de voedsel­economie

Zoek jij een baan in de voedseltransitie?

Digitalisering en automatisering veranderen elke baan in onze voedseleconomie. Hoe leid je talent op voor de banen van morgen? Hoe zorg je ervoor dat ze een baan in de voedselverwerkende industrie of kas overwegen? Passende scholing, bijscholing en loopbaanplanning zijn superbelangrijk. Alleen dan kunnen we de vele openstaande vacatures invullen en ervoor zorgen dat jongeren kiezen voor een lange loopbaan in de sector én huidige medewerkers behouden blijven.

Ambitie:

In 2027 is de regio Noord-Holland & Flevoland de meest succesvolle regio op het gebied van benutten, behouden en aantrekken van talent voor de Agri & Food sector. Wij streven naar een transformatie van ons voedselsysteem, met een specifieke focus op de rol van onderwijs, onderzoek en innovatie.

 

Doelen:

  • Binden van leerlingen en studenten binnen het groene onderwijs zodat zij ook voor de groene arbeidsmarkt kiezen na de opleiding.
  • Boeien van leerlingen en studenten die onbekend zijn met de groene sector door te laten zien dat de groene sector innovatief en vooruitstrevend is.
  • Verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt door ontmoetingen te organiseren tussen ondernemers, studenten en docenten.

 

Feiten

20.000

Mensen werken in de voedingsindustrie en groothandel in de Metropool Regio Amsterdam: ruim 1,4% van de werkgelegenheid.

Bron: Amsterdam Economic Board

10%

Van de arbeidspopulatie is werkzaam in de voedseleconomie: productie, verwerking, verkopen, bereiden of serveren.

Bron: Berenschot

80%

Van de openstaande vacatures voor kok is moeilijk in te vullen.

Bron: UWV

Initiatieven

Het bruist in onze regio. En al die waardevolle initiatieven en bijbehorende energie delen we graag met jullie. Heb je zelf een project? Meld het hier!

NH Food

NH Food is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling.

Ideal Research Greenhouse Lab

Onderzoek in de glastuinbouw

Universiteit van Amsterdam

Roadmap Talent van de Toekomst Food- en Maakindustrie MRA

Banen en vaardigheden van de toekomst in de voedselindustrie

Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL)

Praktijkgericht onderzoek gericht op de metropoolregio's.

MBO Lelystad Leerlijn Circulaire Economie

Ontwikkeling leerlijn Circulaire Economie voor Flevoland

Naar een duurzame horecalogistiek

Slimme oplossingen voor een duurzame verzending van producten.

Instituut AHTI

Home to a global and diverse healthtech community

House of Skills

Een Leven Lang Ontwikkelen

HBO Ad Ondernemerschap, Bedrijfskunde & Agribusiness

Studie ter voorbereiding op het runnen van een bedrijf

GroenStart

Maatwerk op weg naar een toekomst in het groen

GroenPact

Platform voor samenwerken, kennisdelen en versnellen

AgriTech Campus

Versterking relatie bedrijfsleven en onderwijs

GreenTech NHN

Aansprekend onderwijs in technische & agrarische opleidingen

Greenport Werkt!

Voor instroom en behoud vakkrachten in de agrarische sector

Food Proces & Tech Campus

Opleidingsplek BOL 2 opleiding (food)operator A

Flevo Campus Think Tank

20 jongeren ontwikkelen voedselbeleid voor Almere!

Fit4Food2030

Future-proofing EU food systems through Research&Innovation.

Boer Bord Bak

Gericht op een duurzame voedselregio

Amsterdam Green Campus

Samenwerken aan duurzaamheid in de groene sector

Amsterdam Economic Board

Samenwerken aan grootstedelijke uitdagingen

Food Proces & Tech Campus

Opleidingsplek BOL 2 opleiding (food)operator A

Flevo Campus

Innovaties en stedelijke voedselvraagstukken van de toekomst

Food Academy Amsterdam

Samenwerking: Wellantcollege, Inholland en Wageningen UR

Nudge

Voor iedereen die concreet aan de slag wil voor een betere wereld.

Samenwerken aan een voedzame toekomst

Ooit bouwden Zaankanters met molens de oudste industrie ter wereld op. De Zaanstreek werd beroemd als de voorraadkast van Nederland. En nog steeds hebben we vele ondernemers die bekend zijn tot ver over de landsgrenzen: Verkade, Honig, Duyvis, Forbo, Cacoa de Zaan/ Olam en Albert Heijn.

Samen kunnen we het verschil maken!

Een duurzaam regionaal én circulair voedselsysteem, daar gaan we voor met Voedsel verbindt! Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, maar hoe zorg je ervoor dat we nog meer en sneller vooruitgang boeken?

Meer initatieven

Vraagbaken

Samen kunnen we veel bereiken. Hieronder vind je de vraagbaken van Voedsel Verbindt op dit thema. Zij willen jou graag op weg helpen met praktische hulp en informatie. Aarzel niet en neem contact met hen op!