Leren van eigen data

Hoe kun jij je eigen data inzetten?

Data binnen het netwerk beter delen en benutten versnelt de ontwikkeling van een robuust en duurzaam regionaal voedselsysteem. Dit is een voorwaarde voor alle ambities, plannen en projecten die nu en de komende jaren plaatsvinden binnen onze scope.

Voedsel Verbindt heeft daarnaast haar eigen Data Value Center ‘agri & food korte keten’ opgericht. Hiermee helpen wij de voedselproducenten van Nederland aan een duurzamer verdienmodel.

Ambitie:

In 2027 is datadeelbereidheid toegenomen en zijn partners verbonden. Zo kan data beter worden benut en is er inzicht in de huidige stand van zaken en kansen en knelpunten.

 

Doelen:

  • Samen met de Agri & Food MKB ondernemers de benodigde competenties ontwikkelen, zodat zij van ‘niet-in control over hun eigen data’ naar ‘in control over deze data’ gaan.
  • Met data en datadeling een toegevoegde waarde leveren aan de Agri & Food sector om de maatschappelijke vraagstukken en transities in een weerbarstige omgeving met constante veranderingen het hoofd te leren bieden.

 

Feiten

13,9%

Van het huishoudbudget werd in 2022 aan voedsel besteed.

Bron: Berenschot

€35

Is de gemiddelde inkoopwaarde van 10 kilogram weggegooid voedsel.

Bron: FoodBrigade

13%

Groei in consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in 2022.

Bron: WUR

Initiatieven

Het bruist in onze regio. En al die waardevolle initiatieven en bijbehorende energie delen we graag met jullie. Heb je zelf een project? Meld het hier!

Voedseldruk – Amsterdam health & technology institute

Onderdeel van het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Nederlandse Parels van Linked Data Toepassingen 2019

Een publicatie van het Platform Linked Data Nederland.

LOD Laundromat

De LOD Laundromat biedt toegang tot alle Linked Open Data (LOD) ter wereld.

Platform Linked Data Nederland

Een netwerk waar experts en belangstellenden kennis delen over linked data.

Ideal Research Greenhouse Lab

Onderzoek in de glastuinbouw

Waag Technology & Society

Actief burgerschap door open en eerlijke technologie te ontwikkelen

Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL)

Praktijkgericht onderzoek gericht op de metropoolregio's.

Voedsel Verbindt Metropool Regio Amsterdam

Van Fingerspitzengefühl naar Evidence-based verduurzaming

De Boerderij van de Toekomst

Projectidee: een state-of-the-art boerderij in de MRA

Boerendata voor Databoeren

Via data naar betere bedrijfsvoering en efficiëntere ketens

Amsterdam Green Campus

Samenwerken aan duurzaamheid in de groene sector

Amsterdam Economic Board

Samenwerken aan grootstedelijke uitdagingen

Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Sollutions

Focused on understanding of the city and its challenges

A Lab

A Lab is a living lab, a 5000m2 hothouse for experimentation

Voedsel Verbindt Metropool Regio Amsterdam

Van Fingerspitzengefühl naar Evidence-based verduurzaming

Food Cube

Veilige data omgeving om informatiestromen te verbinden

Fair Food

Inzet nieuwe technologieën om voedselketens te verduurzamen

Big Data Value Center

Open innovatieplatform voor veilig experimenteren met data

DataLab Amsterdam

Een plek voor slim, innovatief en zorgvuldig datagebruik

Samen kunnen we het verschil maken!

Een duurzaam regionaal én circulair voedselsysteem, daar gaan we voor met Voedsel verbindt! Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, maar hoe zorg je ervoor dat we nog meer en sneller vooruitgang boeken?

Meer initatieven

Vraagbaken

Samen kunnen we veel bereiken. Hieronder vind je de vraagbaken van Voedsel Verbindt op dit thema. Zij willen jou graag op weg helpen met praktische hulp en informatie. Aarzel niet en neem contact met hen op!