Over ons

Voedsel Verbindt is een activerend platform dat een overzicht biedt van relevante Agri & Food initiatieven, ontwikkelingen, projecten en partijen uit de regio. Er zijn al veel initiatieven gericht op een beter voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden. Maar hoe zorg je ervoor dat we nog meer en sneller vooruitgang boeken? Wij hebben de overtuiging dat we versnellen als meer partijen betrokken worden, elkaar weten te vinden, kennis en ervaring delen en waar mogelijk samenwerken.

Voedsel Verbindt is een initiatief van de provincie Flevoland, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, Rabobank, gemeente Almere, gemeente Hollandse Kroon, gemeente Purmerend, LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord, Foodcouncil MRA, Inholland, VU Amsterdam, Amsterdam Green Campus, Meerlanden Holding N.V., Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Hogeschool van Amsterdam, Aeres Hogeschool, Anmec en het Slow Food Youth Network. Samen vormen wij een platform dat zich inzet voor een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem in onze regio.

Contact gegevens

Stichting Voedsel Verbindt
De Boelelaan 1109,
1081HV Amsterdam
info@voedselverbindt.nl
Bel 06 51 303 148

 

Bestuur

Beloningsbeleid

Het bestuur van Voedsel Verbindt ontvangt geen enkele vergoeding voor haar activiteiten vanuit de stichting. Het betreft een onbezoldigde functie.

Doel van de stichting Voedsel Verbindt

De stichting heeft ten doel: het verwezenlijken van een robuust, duurzaam — en gezond regionaal voedselsysteem ten behoeve van een leefbare metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe— bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Financiële verantwoording

Conform de publicatie plicht van een ANBI-stichting publiceert de stichting Voedsel Verbindt haar financiële verantwoording per 1 juli 2021, of zo veel eerder.

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2022

RSIN 859985829

Download of bekijk de uitvoeringsagenda 2020 2023