Actueel

Voedsel Verbindt ondertekent Green Deal ZES

19 juni 2019 - Afgelopen maandag 17 juni, ondertekende meer dan 50 publieke en private partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek waaronder ook Voedsel Verbindt!

Lees meer

Simon Groot wint World Food Prize

11 juni 2019 -

Voor het eerst wint een Nederlandse zaadveredelaar de ‘World Food Prize’.

Lees meer

Voedsel Verbindt is op zoek naar een programmamanager!

28 mei 2019 - De stichting Voedsel Verbindt is met ingang van 1 augustus 2019 op zoek naar een programmamanager (voor minimaal 0,8 fte).

Lees meer

Voedsel Verbindt: hoe staan we ervoor?

28 mei 2019 - Een duurzaam, regionaal, circulair voedselsysteem, daar gaan we voor!

Lees meer

Groot impuls voor opleiden mensen in de foodsector

28 mei 2019 - Minister Van Engelshoven heeft geld toegekend aan NH Food. Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling in de foodsector. De gelden komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo.

Lees meer

Boer & Business in balans

20 mei 2019 - De provincie Noord-Holland organiseert met DOON, LTO Noord, Clusius, Greenport Noord-Holland Noord en Groen Kapitaal een Hackathon op 17, 18 en 19 juni 2019: ‘Boer & Business in Balans: natuurlijk doen we het samen!'

Lees meer

Lekker naar buiten!

17 mei 2019 - Jong Leren Eten geeft kinderopvanglocaties en alle scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar (beroeps)onderwijs de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van (gezonde) voeding.

Lees meer

Flevolandse boeren telen verse sojaboontjes

15 mei 2019 - Gedeputeerde Jan Nico Appelman overhandigt tien Flevolandse boeren de eerste zakken sojazaad. De telers kunnen nu van start met de voor Nederland unieke pilot genaamd FlevoVerseSoja. Het areaal beslaat circa 40 hectare, waarvan driekwart onder biologische condities wordt geteeld. In augustus 2019 worden de verse, eiwitrijke, lokale sojaboontjes (Edamame) geoogst.

Lees meer

Brave Heart wint Best Human Centered award

14 mei 2019 - Hacking Health 2019 was een groot succes! De 200 Hackaton-deelnemers leverden innovatieve en bruikbare ideeën aan op knelpunten in de zorg. De winnaar in de categorie Best Human Centered was Brave Heart. Zij hebben een manier gevonden om patiënten die een hartinfarct hebben gehad te helpen met een gezonde leefstijl.

Lees meer

De Stichting Voedsel Verbindt is een feit

29 april 2019 - Op 24 april is de stichting Voedsel Verbindt opgericht!

Lees meer

Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedselsysteem

25 april 2019 - Een essay challenge onder studenten van het groene onderwijs, van VMBO tot WO, heeft een bundel ‘Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedselsysteem’ opgeleverd. Deze ideeën zijn op 17 april op het ministerie van LNV gepresenteerd.

Lees meer

Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen?

24 april 2019 - Op basis van theorieën over transities en inzichten in het landbouwbeleidssysteem schetst Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van Wageningen University & Research, hoe de overheid de omslag naar kringlooplandbouw kan bewerkstelligen. Op verzoek van de Tweede Kamercommissie van LNV stelde zij dit expertpaper op.

Lees meer

MBO Challenge Voedselverspilling

18 april 2019 - Een derde van het geproduceerde voedsel wordt wereldwijd verspild. Daar moet verandering in komen! MBO voor Morgen en Transitiecoalitie Voedsel gaan over tot actie en starten in het najaar van 2019 de MBO Challenge Voedselverspilling.  

Lees meer

Eerste meet-up Voedsel Verbindt

9 april 2019 - Op 8 april zijn betrokkenen uit het speelveld van Voedsel Verbindt samengekomen in Pakhuis de Zwijger voor de eerste meet-up sinds de lancering.  

Lees meer

Bruisende lancering Voedsel Verbindt

30 maart 2019 - Op 28 februari is het samenwerkingsverband Voedsel Verbindt gelanceerd in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Met aandacht voor het waarom en vanuit welke invalshoeken Voedsel Verbindt wil werken aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem in de regio.

Lees meer

Workshop Track – Agro Noord-Holland

22 februari 2019 - De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken organiseert de provincie samen met CIRCO voor de eerste keer een Circulaire Business Design Track met bedrijven uit de agrarische sector.

Lees meer

Schouten wil haar landbouwvisie aan laten sluiten bij Deltaplan Biodiversiteitsherstel

12 februari 2019 - Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil met haar eigen Landbouwvisie, die ze afgelopen september publiceerde, aansluiting zoeken bij het Deltaplan Biodiversiteit, dat in december gepresenteerd werd. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer met daarin haar reactie op Deltaplan Biodiversiteit.

Lees meer

MRA € 100.000,- voor Voedsel Verbindt

7 februari 2019 - Het MRA platform Economie stelt een bijdrage van € 100.000 ter beschikking aan Voedsel Verbindt. Daarmee kan de verdere doorontwikkeling van het voedselnetwerk gestalte gegeven worden. Op basis van concrete projectvoorstellen – idealiter in de vorm van een uitvoeringsprogramma – kunnen in een later stadium eventuele bijdragen voor projecten beschikbaar gesteld worden.

Lees meer

10 jaar GreenPort Noord-Holland Noord

1 februari 2019 - GreenPort NHN heeft als doelstelling het stimuleren en initiëren van innovatie in de regio Noord-Holland Noord. Dit doen wij door bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen te verbinden en gezamenlijk in te zetten op samenwerking en innovatie.

Lees meer