Kenniscafé strokenteelt

15 Maa

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gewasdiversiteit in de ruimte, zoals mengteelten, strokenteelten en agroforestry, ecologisch maar ook in productiviteit beter presteren dan de huidige monoculturen. Waarom telen we dan nog niet allemaal op deze manier? Bekijk de website

Plaats:Haarlem
Tijd:12.00 - 17.00