Voedselverkiezingen: hoe maken we voedsel een integraal onderdeel van gemeentelijk beleid?

25 Jan

Voedsel is vaak geen of een klein onderdeel van de verkiezingsprogramma’s. Dat kan ambitieuzer. Veel initiatieven en projecten geven het goede voorbeeld, maar er is ook nog veel te winnen. Hoe kunnen we in de Metropoolregio Amsterdam werken aan een duurzamer voedselsysteem? Gastsprekers onder meer gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland Ilse Zaal. Klik hier voor het programma.

Plaats:Pakhuis de Zwijger in Amsterdam & online
Tijd:20.00 uur