Author Archives: Voedsel Verbindt

Ongeveer 30% van alle vervoerde goederen in Nederland zijn agri-food gerelateerd en de vraag naar logistiek in de agri-food sector neemt alleen maar toe. Om onze regio leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, is een logistieke systeeminnovatie nodig die we alleen door samenwerking bereiken. Klik hier om je aan te melden voor Voedsel Verbindt LIVE

Op 8 juni gaan we met elkaar in gesprek over de systeeminnovatie in agri-food logistiek en wat we daar samen voor kunnen doen.

Danielle de Bruin, adviseur duurzame mobiliteit, ontwikkelde samen met de Vervoersregio Amsterdam een netwerkvisie op logistieke hubs. Is dit de systeeminnovatie die de agri-foodlogistiek klaar maakt voor de toekomst of is er meer nodig? En gaat het snel genoeg voor het klimaat?

Kees Willem Rademakers, heeft een achtergrond in duurzame stadslogistiek bij PostNL en is docent-onderzoeker horeca en voedsellogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam Hij neemt ons mee langs verschillende projecten waarin stappen worden gezet om de agrifoodlogistiek in Metropool Regio Amsterdam te verduurzamen en laat zijn kritische licht schijnen over wat nodig is om deze op te schalen.

Ook ondernemers spannen zich in voor slimmere voedsellogistiek voor haar klanten. Maar heeft de ondernemer een oplossingsrichting die bijdraagt aan een duurzame en slimmere voedselstromen?

We nodigen je van harte uit voor deze Voedsel Verbindt LIVE netwerkbijeenkomst. Laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden. Ontmoet anderen die zich bezighouden met logistiek in de wereld van voedsel én voedt ons met ideeën tijdens het interactieve gedeelte.

Klik hier om je aan te melden voor Voedsel Verbindt LIVE  –  Slimmere voedselstromen.

Agrarisch Noord-Holland geeft op de Grüne Woche in Berlijn haar visitekaartje af. Met de appels van René van der Aarde uit Hem steelt de provincie internationaal de show.

Gedeputeerde Ilse Zaal, prominent aanwezig op dit Europese podium, kan ze iedereen van harte aanbevelen. Vers uit Holland en duurzaam geteeld, aldus Zaal die een ontmoeting had met stikstofminister Christianne van der Wal. Klik hier voor het hele artikel uit het Noord Hollands Dagblad.

 

Koplopers in de korte voedselketen bundelen krachten in Korte Keten Collectief Nederland, om gezamenlijk de afzet van regionale producten fors te vergroten.

Local2Local, Coöperatie Oregional, Boeren van Amstel, ProeVkantoor en Vereniging
Flevofood hebben het initiatief genomen de krachten te bundelen. Onder de noemer
‘Korte Keten Collectief Nederland’ wordt interregionaal samengewerkt met het doel de
afzet van regionale producten te vergroten, en nieuwe verdienmodellen te realiseren met
behoud van korte keten principes. De samenwerking maakt het mogelijk de
leveringszekerheid en de diversiteit van producten en klantgroepen te vergroten. Hierdoor
ontstaan belangrijke schaalvoordelen die de ontwikkeling van robuuste korte
voedselketens versterken en nieuwe afzetmogelijkheden tot stand te brengen. Deze korte
ketenpartijen hebben zich verenigd in ‘Korte Keten Collectief Nederland’.
De samenwerking speelt nadrukkelijk in op de toenemende vraag naar lekker, gezond, duurzaam geproduceerd voedsel.

Bij de ontwikkeling van kennis wordt het collectief onder meer ondersteund vanuit de
stichting Voedsel Verbindt en de Europese projecten EU4advice en Foodclic. Bij
vraagstukken op het terrein van data en digitalisering zal daarnaast worden
samengewerkt met het Data Value Center AgriFood en Korte Keten. Wil je meer weten over het Korte Keten Collectief Nederland neem dan contact op met Mark Frederiks, mark@amped.nl Amped/Local2Local: 06-11375921

De stedelijke gebieden van Europa staan ​​voor grote uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid en consumptie van gezond, betaalbaar, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Dergelijke uitdagingen komen samen in lokale voedselomgevingen, maar worden vaak verwaarloosd door de stedelijke planning.

Veelbelovende initiatieven van gemeentebesturen om de architectuur van voedselkeuzes te veranderen, raken vaak niet systemisch verankerd en bereiken nauwelijks kansarme en kwetsbare groepen. De belangrijkste oorzaken die de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd stedelijk voedselbeleid belemmeren zijn: (1) de sterk gescheiden silo’s binnen de voedselketen en het bestuur, (2) fragmentatie van empirische kennis in wetenschappelijke disciplines en (3) gebrek aan inzicht in stimulerende en belemmerende factoren voor transformatie van stedelijke voedselsystemen.

FoodCLIC zal sterke interfaces tussen wetenschap, beleid en praktijk, creëren in acht Europese stadsregio’s (45 steden), waaronder de Amsterdam metropool regio. Zogenaamde voedselbeleidsnetwerken vormen de ruggengraat van dergelijke interfaces. In zogenaamde Living Labs worden interventies in de praktijk getest met actieve participatie van belanghebbenden. Door dit gezamenlijk ‘leren-in-actie’ wordt beleidsrelevante wetenschappelijke kennis opgebouwd. Beleidsmakers en stedelijke planners kunnen op basis hiervan een dynamisch en geïntegreerd stedelijk voedselbeleid ontwikkelen.

De interventies en het beleid zullen worden ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd aan de hand van een innovatief conceptueel raamwerk (de CLIC), dat vier gewenste resultaten van voedselsysteemintegratie benadrukt: (1) ‘co-benefits’ – sociale, economische en mileu- duurzaamheidsvoordelen, (2) ‘linkages’ – verbanden tussen rurale en urbane gebieden, (3) ‘inclusion’ – inclusie van alle belanghebbenden en hun kennis, en (4) ‘connectivities’ – sectorale verbanden.

De resultaten zullen onder meer worden verspreid door de nieuwe beleidspraktijken uit te breiden naar nog eens acht stadsregio’s in Europa en Afrika, een online Knowledge-Hub, een denktank op Europees niveau en netwerken van partners.

Op deze manier wil FoodCLIC de komende 4 jaar bijdragen aan stedelijke voedselomgevingen die gezond en duurzaam voedsel beschikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk maken voor alle burgers (inclusief kansarme en kwetsbare groepen).

Partners:

Vrije Universiteit Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Foodcouncil MRA

Voedsel Verbindt

Op 8 december vond de derde Voedsel Verbindt Live plaats van dit jaar.  Gezond eten is Gezond leven. De inspiratiesessie, mede georganiseerd door de thematrekkers Erna Steenhuis en Annette de Vries , kende drie 3 sprekers, 2 pitches, en een interessante discussie. Klik hier om het event terug te kijken.

Jaap Seidell Hoogleraar voedsel en gezondheid, doet al jaren onderzoek, volgt de internationale wetenschap over gedragsbeïnvloeding voor een gezondere leefstijl en ziet dat al die programma’s vaak maar een klein effect hebben. Zo’n 5 a 10 % van de doelgroep past het voedingspatroon aan. Wat moet je dan doen?

 

Jong beginnen!

Er is participatief onderzoek gedaan naar mogelijkheden om mensen in de eerste 1000 dagen van een kind een goede start mee te geven. Juist de doelgroep die het zo nodig heeft is lastig te bereiken, mensen voelen zich snel gecontroleerd en geïntimideerd. Dus moet je de mensen zelf vragen om de goede acties te bedenken voor doelen die zij belangrijk vinden. Zo is voor een bepaalde groep ouders bijvoorbeeld ‘gezonde tanden’ belangrijker dan het gewicht van hun kind, waarmee ze beter gemotiveerd zijn voor gezonder voedselaanbod.

 

Welke activiteiten werken dan bijvoorbeeld echt goed? 3 bewezen voorbeelden:

 

 

Joe van Veen, programmaleider voedselstrategie Almere

Almere heeft haar eigen voedselstrategie als onderdeel van de duurzaamheidsagenda en die heeft door de Floriade een enorme impuls gekregen. De strategie sluit aan bij de stedelijke identiteit en context van Almere: de ondernemersgeest, de oorsprong als tuinstad, de diversiteit, de unieke ligging van de stad en de komst van het kennisinstituut Flevo Campus, waar gewerkt wordt aan vraagstukken rond stedelijke voedselvoorziening. In de directe omgeving van Almere wordt heel veel voedsel geproduceerd, maar de economische toegevoegde waarde voor de stad is nog relatief laag, ook in termen van werkgelegenheid. Het grootste deel bestaat uit productie voor de exportmarkt. Door een groter deel lokaal en regionaal te verwerken en te consumeren wordt de economische waarde voor de stad Almere veel groter. Het is de ambitie van de gemeente om gezonde voedselkeuzes aantrekkelijk, betaalbaar en toegankelijk te maken voor alle Almeerders.

 

Monique Ravenstijn van Jumbo Monique schetst hoe het familiebedrijf gedreven wordt door een missie om bij te dragen aan de samenleving. “Hart voor jezelf, elkaar, de omgeving en de klant” is de kernwaarde van deze 2 supermarkten in Noord-Holland. Een supermarkt is de plek waar iedereen komt en dus bij uitstek ook een manier om elkaar verhalen te vertellen, eigenlijk de nieuwe kerk. Monique toont producten en laat zien hoeveel suikerklontjes deze bevatten of door expliciete korting op bruinbrood, over wat er gebeurt met de derving (naar maaltijdproducent, daklozenopvang of verwerken tot compost). Er is een koffiehoek voor ontmoeting. Jumbo Monique combineert aandacht voor sociaal, lokaal, gezond en duurzaam, binnen de mogelijkheden van een franchiseketen.

Recent initiatief zijn de weggeefkastjes, die Mootjes, minisupertjes waarin buurtbewoners spullen kunnen leggen die anderen hard nodig hebben. Een concept wat heel Nederland mag overnemen. Motto van Monique is gewoon doen, ook al vinden anderen het raar of niet haalbaar; als je het met je hart doet komt het over.

 

Overall Conclusie: gezond eten vraagt een systeemaanpak, waarin alle betrokkenen zelf ook eigen inbreng moeten kunnen hebben, die je met elkaar ook een tijd kunt volhouden – en daarbij is aanvullende financiering vaak een voorwaarde.

 

Pitches:

 

Floor Volker initiatiefneemster van de Baby Groente Tas, heeft sinds 2021 zo’n 1200 gezinnen met subsidie van de gemeente Purmerend voorzien van 8 weken lang een groentetas, en 90% van de deelnemers is tevreden en wil verder met groente. De community met tips en onderling contact is hierbij ook een belangrijk onderdeel. De Baby Groente Tas is door de VU positief geëvalueerd en gaat komend jaar ook in een aantal andere gemeente draaien. Floor is nog op zoek naar funding, hulp bij de opschaling van inkoop en distributie.

 

Phaedra Mensen, initiatiefneemster van Spoony, heeft als missie kinderen spelenderwijs aan de groente krijgen. Daarvoor is een retailproductlijn opgezet, maar om ook andere groepen te bereiken is in samenwerking met het programma Jong Leren Eten en vele andere partners twee jaar geleden de Gezonde Smikkelweek op de buitenschoolse opvang opgezet. Na een goede start in Noord-Holland werden afgelopen jaar al 50.000 kinderen bereikt in 7 provincies en gaat ze komend jaar voor 1000 deelnemende locaties. Met een pakket bomvol locale gewone en bijzondere groentes, recepten, challenges en veel spelletjes, plus een doe-boek voor thuis. Ook hier zeer positieve respons van de kinderopvanglocaties en van ouders. Ook zij zoekt funding en logistieke partners voor de opschaling. www.spoony.nl

 

Discussie:

 

Het realiseren van een duurzaam voedselsysteem is de missie van Voedsel Verbindt. En natuurlijk moet dat ook gezond zijn. Maar hoe krijgen we de maatschappij daarin mee? Is jong geleerd, oud gedaan de sleutel? En wat als de voedselomgeving ons tot hele andere keuzes verleidt? Zeker in deze tijd van groeiende inkomens- en gezondheidsverschillen is dit een maatschappelijke opgave voor ons allemaal; hoe gaan we gezonder eten? Klik hier om je direct aan te melden.

Programma

15.15 uur   Inloop
15.30 uur   Welkom en opening
15.40 uur   Wetenschap:  Jaap Seidell
16.00 uur   Beleid & perspectief:  Joe van der Veen
16.20 uur   Bedrijfsleven: Monique Ravenstijn
16.40 uur   Ronde tafel: Tijd voor vragen
17.00 uur   Netwerken: Borrel met heerlijke plantaardige hapjes uit de regio
18.00 uur   Einde

Klik hier om je aan te melden. We zien je graag op 8 december a.s. in het Food Forum Almere (direct op de Floriade). Je kunt ook online meekijken, je ontvangt hiervoor een link om het netwerkevent te volgen.

Maandag 21 november is het zo ver: de Boerenjongens Challenge, zes chefs gaan de strijd met elkaar aan in onze Kookstudio in Oostzaan. We dagen de chef-koks uit om een gerecht te maken waarvan de producten niet meer dan 500 km hebben afgelegd. Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Voedsel Verbindt, samen gaan we voor een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem!

VHC Jongens maakt het verschil.  

Graag nodigen we u uit om deze dag kennis te komen maken met streekgebonden producten, een duurzame keuze voor uw horecabedrijf. Benieuwd naar de producten waar de chefs mee aan de slag gaan? Deze middag staat er ook een Boerenmarkt, met de mooiste streekgebonden producten. Klik hier om je aan te melden voor de BoerenJongensMarkt.

De SFYN Academie is een voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen, kennis en visie op de toekomst van ons voedsel. Gedurende een interdisciplinair programma van zes maanden leren deelnemers elkaar en het voedselsysteem kennen. Deze reis leidt hen naar diverse plekken door heel Nederland (en daarbuiten) om in gesprek te gaan met verschillende wetenschappers, ervaren mensen uit de voedsel wereld en inspirerende ondernemers.

Aan de slag met prangende voedselvraagstukken

Naast het inhoudelijke programma gaan de deelnemers aan de slag door middel van cases uit de praktijk, van onder andere bedrijven, NGO’s of zelfs voor Provincies. In kleine groepen werken zij samen aan een prangend vraagstuk uit de voedselsector en werken ze direct in de praktijk aan verandering. Aanmelden kan tot 1 november 2022, 12:00 uur. Bekijk alle voorwaarden op www.sfyn.nl/academie.

Ben jij op zoek naar een leuke en leerzame uitdaging in het hedendaagse voedselsysteem, hier is je kans!   De stedelijke gebieden van Europa staan voor grote uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid en consumptie van gezond, betaalbaar, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Dergelijke uitdagingen komen samen in lokale voedselomgevingen, maar worden vaak verwaarloosd door de planners van de openbare ruimte.

FOODCLIC gaat hier bij helpen en is een verbindende schakel tussen wetenschap, beleid en praktijk in acht Europese stadsregio’s (45 steden), waaronder de Amsterdam metropool regio. Zogenaamde voedselbeleidsnetwerken vormen de ruggengraat van dergelijke interfaces.  Interventies in de praktijk worden getest in Urban Living Labs  met actieve participatie van belanghebbenden. Beleidsmakers en stedelijke planners kunnen op basis hiervan een dynamisch en geïntegreerd stedelijk voedselbeleid ontwikkelen.

Ben jij de projectmanager die voor Voedsel Verbindt dit project gaat aansturen? Lees dan snel verder.

Voedsel Verbindt is hard aan het groeien en daarom zijn wij op zoek naar mensen zoals jij. Mensen die betrokken zijn bij de vernieuwing van het voedselsysteem en die van aanpakken weten. Als projectmanager ga jij ervoor zorgen dat wij als metropoolregio toonaangevend zullen zijn in dit project. Implementatie, planning, financiën, voortgang monitoren, aanjagen livinglabs, communicatie, rapporteren en interventies voorbereiden; zijn een integraal onderdeel van deze rol. Wil jij bijdragen aan duurzaam en eerlijk voedsel, dan zijn wij op zoek naar jou!

TAKEN

COMPETENTIES

Wat bieden wij?

We bieden een veelzijdige en een uitdagende baan bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Voor deze functie ben je minimaal 2,5 dagen in de week beschikbaar (0,5 – 0,8 fte). Het salaris is  afhankelijk van opleiding en werkervaring. Start: in september uiterlijk oktober, bij voorkeur zo snel mogelijk. Bereidheid om gedurende langere tijd (twee tot vier jaar) in deeltijd te werken. Thuiswerken is mogelijk.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Daarnaast beschik je over 23 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband, 8% vakantietoeslag en een 13e maand.

Wat is Voedsel Verbindt?

VOEDSEL VERBINDT is een initiatief van de provincies Noord-Holland & Flevoland, onderwijs- en  kennisinstellingen,  NGO’s,  bedrijfsleven en gemeenten. De samenwerking draagt bij aan een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem, daar gaan we voor! Ons resultaat is een robuuste en gezonde Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden. Als projectmanager stagiaire bij Voedsel Verbindt heb je te maken met mensen vanuit de overheid, kennisinstellingen en bedrijven die zich vooral inzetten op voor een duurzaam voedsel systeem. We zijn actief op 6 thema’s:

Voor ieder thema zijn enthousiaste trekkers uit het veld actief.

Lijkt je dit een leuke functie en wil je graag in een Europees project een bijdrage leveren aan een duurzame voedsel keten neem dan snel contact met ons op of stuur een motivatiebrief en CV naar:

Voedsel Verbindt

Carlo Verhart

Programma Manager

Telefoon +31 6 5130 3148

Carlo.verhart@voedselverbindt.nl

www.voedselverbindt.nl

 

Op 29 september 2022 organiseert Voedsel Verbindt het netwerkevent over de Proteïn Shift in ons Voedsellandschap. Dé transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitconsumptie.

In het Voedsellandschap van Flevoland en Noord-Holland zetten ondernemers zich maximaal in voor de zoektocht naar productie en afzet van regionale plantaardige eiwitten. Ons doel is een eerlijk verdienmodel voor de boer, korte ketens, een voedsellandschap met duurzame bodems, goede waterkwaliteit en gevarieerde biodiversiteit. Dit netwerkevent helpt je op weg om ook meer plant-aardig te ondernemen, want dit is de sleutel voor toekomstbestendige agri&food bedrijven.

We nodigen je van harte uit voor deze Voedsel Verbindt LIVE netwerkbijeenkomst om jouw collega’s binnen het voedselsysteem te ontmoeten. Samen met de wetenschap, kennisinstellingen, beleidsbepalers en ondernemers stimuleren wij Proteïn Shift initiatieven. Laat je inspireren dor de praktijkvoorbeelden die worden gepresenteerd, neem kennis van de  stand van de wetenschap en het huidige beleid.

Klik hier om je aan te melden.