Bruisende lancering Voedsel Verbindt

Op 28 februari is het samenwerkingsverband Voedsel Verbindt gelanceerd in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Met aandacht voor het waarom en vanuit welke invalshoeken Voedsel Verbindt wil werken aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem in de regio.

Na een rondleiding door het museum rondom het thema voedsel en een welkomstdrankje namen de ongeveer 200 aanwezigen plaats in het Teijin Auditorium.

Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland, opende de middag met de urgentie van de aanpak van maatschappelijke uitdagingen vanuit een voedselperspectief. Hij benadrukte de noodzaak van samenwerking van spelers vanuit het hele voedselsysteem. Het samenwerkingsverband Voedsel Verbindt wil hier een sleutelrol in spelen.

Wat is Voedsel Verbindt?

Een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem, daar gaan we voor! Voedsel Verbindt is een regionaal samenwerkingsverband. Het biedt overzicht, agendeert, activeert én verbindt. Met als resultaat een robuuste en gezonde Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden.

Invalshoeken

Na de opening gaven leden van het samenwerkingsverband een kijkje in de invalshoeken van waaruit Voedsel Verbindt het voedselsysteem wil gaan aanpakken.

Zo vertelde Jan-Nico Appelman (gedeputeerde provincie Flevoland) en Angeline Kierkels (directievoorzitter Meerlanden) over het belang van een circulaire voedseleconomie en enkele prachtige initiatieven die al in de regio bestaan. Leren van elkaar kan ons al veel brengen.

Erna Steenhuis (Greenport NHN) en Annette de Vries (Jong Leren Eten) gingen in op het belang van aandacht voor gezonde voeding gedurende al onze levensfases. Er liggen bijvoorbeeld kansen in educatie, in vermindering van medicijngebruik door gezondere voeding en het creëren van een gezondere omgeving.

Vervolgens gaf Melika Levelt (Hogeschool van Amsterdam) inzicht in de enorme logistieke uitdagingen die er liggen willen we tegemoetkomen aan alle consumentenwensen op gebied van voedsel (vers, korte ketens, thuis bezorgd) terwijl ook duurzame verstedelijking (compacte stad, voorrang voor fiets en voetganger) en klimaatdoelen worden bereikt.

Agrarisch ondernemer en bestuurder van LTO Noord, Marbel de Graaf benoemde het voedsellandschap. Een sterkere verbinding tussen producent en consument heeft toegevoegde waarde. Net als de bewustwording van het goede en de kansen die er in de regio zijn met betrekking tot voedselproductie en consumptie. Uiteraard met aandacht voor duurzamere productie.

Gerard Slegers (wethouder Zaanstad) benadrukte het belang van het boeien en binden van talent voor de voedseleconomie. Gezamenlijke inzet is nodig om interesse in de agrarische en industriële werkvelden te wekken en (toekomstig) medewerkers te scholen met aandacht voor duurzaamheid, technologie en innovatie.

Tot slot was er aandacht voor het belang van data. Jessica van Bossum (Hogeschool van Amsterdam) en Hans van Bragt (Big Data Value Center) toonden duidelijk de kansen die het benutten van data biedt, maar ook de noodzaak van datadeelbereidheid, samenwerking en organisatie die hiervoor nodig is.

Algemene oproep

Alle sprekers riepen op tot actie en samenwerking. Denk mee, dien ideeën in en onderzoek mee hoe we in de regio het beste stappen kunnen zetten om een meer robuust, duurzaam en gezond voedselsysteem in de regio te verwezenlijken.

Dank

Grote dank voor alle betrokkenen, organisatie en aanwezigen. Gezamenlijk is het een energieke en bruisende lancering geworden die bevestigde dat een aanpak van maatschappelijke uitdagingen vanuit een voedselperspectief van belang en kansrijk is.