Carlo Verhart nieuwe program­ma­mana­ger Voedsel Verbindt

Het bestuur van Stichting Voedsel Verbindt heeft Carlo Verhart benoemd als programmamanager van Voedsel Verbindt. Carlo Verhart is al jaren actief als PR en communicatie manager in de financiële wereld. De afgelopen 5 jaar heeft hij zich ingezet voor Rabobank in Amsterdam en was betrokken bij diverse voedselprojecten. Voor de Rabo Foundation heeft hij een koffie coöperatie in Oeganda geholpen op weg naar zelfstandigheid.De laatste jaren was hij bestuurlijk al actief vanuit de Rabobank bij Voedsel Verbindt.

Carlo is goed ingevoerd in de Voedsel Verbindt activiteiten en kent het netwerk. Hij kan vlot de taken van Stephanie Wagenaar overnemen en verder bouwen aan de positie van Voedsel Verbindt in de MRA regio en haar omliggende agrarische productiegebieden. Gerry Kouwenhoven: “Vanuit zijn achtergrond kent Carlo zowel de wereld van de overheden als die van ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Wij verwachten als bestuursleden dat hij met zijn kennis en ervaring de verbindende factor is waar wij naar op zoek zijn”.

De agri & foodsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Carlo Verhart: “Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het opbouwen van een robuust voedselsysteem in onze regio dat wereldwijd toonaangevend is op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid van jong en oud. Data, kennis en het netwerk van Voedsel Verbindt vormen de spil in de innovatie van gewaardeerde voedselconcepten, voedsellogistiek, voedselproductie, voedsellandschappen en voedselconsumptie. Zorgen voor een goede samenwerking binnen en tussen sectoren zie ik als één van mijn uitdagingen.”

Voedsel Verbindt lanceerde op 28 februari 2019 haar samenwerkingsverband. Volgens gedeputeerde Jack van der Hoek, voorzitter van de stuurgroep van Voedsel Verbindt, is het belangrijk om de inzet voor de agri & food sector de komende jaren voort te zetten. “De provincie Noord-Holland streeft naar een robuuster, duurzamer en gezonder regionaal voedselsysteem. Door samen te werken in Voedsel Verbindt met ondernemers, andere overheden, onderwijs, onderzoek, omgeving en opiniemakers komt het voedselsysteem in onze Metropoolregio én de omliggende agrarische landschappen van Noord-Holland en Flevoland meer in balans.”