Data Value Center Agri & Food Korte Keten van start

Het Data Value Center Agri & Food korte keten (DVC) wordt  gerealiseerd.

Op dit moment ontbreken, voor bedrijven in de korte voedselketen, de digitale omgeving, de instrumenten en de skills om goed data te kunnen verzamelen, te delen en te valoriseren. Daardoor worden kansen op groei en ontwikkeling gemist. Het gaat dan om beter inzicht in vraag en aanbod, betere afstemming tussen vraag en aanbod en slim gebruik van data en digitalisering bij het vermarkten. Hierdoor laten deze bedrijven grote kansen liggen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COV/D-19-pandemie.

Wat houdt het DVC concept in?

Het DVC biedt ondernemers in de agri en food korte keten de digitale omgeving, de instrumenten en de diensten om data te verzamelen, te delen en te valoriseren. Naast gratis basisdiensten, zoals voorlichting en bewustwording, zijn dat betaalde diensten op gebied van training en opleiding, advies en ondersteuning bij datavraagstukken en het opzetten van samenwerking, nieuwe business- concepten en producten. Ook heeft het faciliteiten voor dataopslag, databewerking en data-analyse.

Het DVC gaat zelf geen winst maken. De winst zit in de toegevoegde waarde die klanten door gebruikmaking van het concept weten te realiseren. De data blijft ook het eigendom van de bedrijven.

Wat gaan we doen?

Het DVC wordt in het project ontwikkeld en in de praktijk getest. Naast het vormgeven en inrichten van het DVC worden in het project mkb-bedrijven voorbereid om hiervan gebruik gaan maken door bewustwordingsactiviteiten, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en kleinschalige experimenten met de toepassing van ICT/data toepassingen. De doelgroep bestaat uit alle typen korte ketenbedrijven: agri & food producenten, verwerkers, distributeurs en afnemers.

Waarom doen we dat?

Op dit moment ontbreken in de korte voedselketen de digitale omgeving, de instrumenten en de skills om goed data te kunnen verzamelen, te delen en te valoriseren. Daardoor worden kansen op groei en ontwikkeling gemist. Het gaat om beter inzicht in vraag en aanbod, aanbod en slim gebruik van data en digitalisering bij het vermarkten. Hierdoor laten deze bedrijven grote commerciële kansen liggen en om voedselverspilling te verminderen.

Het DVC gaat hiervoor de oplossing bieden. Het draagt bij aan vergroting van het voedselaanbod via korte voedselketens. Dit laatste is nadrukkelijk doel van het beleid van LNV, de provincies Flevoland en Noord-Holland en de landelijke Taskforce Korte Keten. Data is een prominente actielijn, omdat die als een belangrijke sleutel tot succes wordt gezien.

Tenslotte blijkt uit (markt)onderzoek een duidelijke behoefte en hebben we veel onder­­steuningsverklaringen van bedrijven uit de sector en van de Taskforce Korte Keten ontvangen