De horeca logistiek loopt vast in Amsterdam

De horecadistributie in Amsterdam loopt vast en is aan verbetering toe. Terwijl de vraag naar producten stijgt, neemt de bereikbaarheid in de stad af. Hierdoor nemen de kosten en de overlast van horecadistributie zienderogen toe. Denk aan verkeersopstoppingen, onveiligheid en vervuilde lucht.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) biedt slimme oplossingen voor een fijnere leefomgeving en betere productie, verwerking en verzending van producten.

Amsterdam slibt dicht, kades en bruggen worden aangetast en de uitstoot groeit enorm door goederenvervoer. Daarnaast lopen de kosten van bevoorrading steeds hoger op (zie onderstaande video voor een heldere uitleg over het probleem van de horecalogistiek in Amsterdam). Gemeente Amsterdam streeft naar een zero-emissie bevoorrading, autoluwe zones en verbetering van kades en bruggen tussen 2025-2050, waardoor het verbeteren van de horecalogistiek urgent wordt.

Lees hier het hele artikel over de horeca logistiek.