De Stichting Voedsel Verbindt is een feit

Op 24 april is de stichting Voedsel Verbindt opgericht!

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het samenwerkingsverband dat streeft naar een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem. Een bredere aanpak van maatschappelijke uitdagingen vanuit een voedselperspectief en versterking van het bestaande netwerk. Met als resultaat een robuuste en gezonde Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden.

De akte werd ondertekend door het stichtingsbestuur, bestaande uit Gerry Kouwenhoven (Inholland), Nico Verduin (LTO Noord) en Carlo Verhart (Rabobank).