Eerste meet-up Voedsel Verbindt

Op 8 april zijn betrokkenen uit het speelveld van Voedsel Verbindt samengekomen in Pakhuis de Zwijger voor de eerste meet-up sinds de lancering.  

Tijdens deze middag werd er gesproken over verschillende invalshoeken om te werken aan een beter regionaal voedselsysteem. Daarbij lag de focus op de zes thema’s waar Voedsel Verbindt zich op richt, namelijk: Circulaire voedseleconomie, Gezond eten is gezond leven, Leren van eigen data, Voedsellandschappen, Slimmere voedselstromen en Talent boeien & binden voor de voedseleconomie.

Met veel enthousiasme is er door de betrokkenen gesproken over wat er speelt in de regio en waar kansen liggen. Het was een nuttige bijeenkomst die tot nieuwe inzichten en concrete aanknopingspunten heeft geleid. De conclusie was helder en overeenkomstig voor elk thema: het vraagstuk en het systeem zijn complex, samenwerking is essentieel. Vanuit concrete, kleinere zaken gaan we uitbouwen. Als vervolg op deze meet-up zal de uitvoeringsagenda verder worden vormgegeven om zo gericht samen stappen te gaan zetten.