Greendish en Voedsel Verbindt gaan samenwerking aan

Greendish en Voedsel Verbindt gaan elkaar versterken ten behoeve van het verduurzamen van het voedsel systeem waarbij gezond, lekker en dichtbij centraal staan.

Het belang van een regionaal voedselsysteem past hier helemaal bij. Produceren en verkopen via een korte keten is een belangrijke pijler in de visie van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel Veiligheid, in de omslag naar kringlooplandbouw. Het is een duurzamere manier van produceren waarbij lokale productie, gezond eten en een herleidbare afkomst centraal staan.

Door minder schakels in de productieketen staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers en dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten. En door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer contact met de omgeving. Wanneer lokale producten dan ook nog eens verkocht worden via bijvoorbeeld de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boer en burger dichter bij elkaar.

Hierin zien wij ons zelf als natuurlijke partner en sluiten onze projecten en activiteiten naadloos op elkaar aan. Joris Heijnen van Greendish: “Een goed voorbeeld is het samenwerken aan de Green Deal Catering op overheidslocaties. De provincie Noord-Holland werkt aan het verduurzamen van de voedselketen (van zaadje tot bord). Daar hoort natuurlijk bij: ‘begin bij jezelf’. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij vaak producten aanbieden uit de regio die veel medewerkers of gasten nog niet kennen zoals hapjes gemaakt van zeewier of nieuwe vegetarische producten.”

Greendish en Voedsel Verbindt ontwikkelen en ondersteunen beide projecten en activiteiten voor veel land- en tuinbouw programma’s op het gebied van duurzame productie van voedsel. Carlo Verhart van Voedsel Verbindt: “Als gemeenschappelijke doelstelling willen wij gezond en duurzaam eten uit de korte keten bevorderen, en streven wij er naar om in 20230 25% van ons eten bij lokale ondernemers in te kopen, niet alleen vanwege het maken van minder transport kilometers, maar ook om de brug te slaan tussen voedselproducenten in de provincie en consumenten.

Wij hopen dat met deze samenwerking een verduurzamingsslag gemaakt wordt in ons voedselsysteem em dat wij op een andere manier naar ons dagelijks voedsel kijken .Kortom, er gebeurt heel veel op het gebied van de voedsel van dichtbij (korte ketens, Regionale Allianties, Voedselagenda’s) in Nederland. Naar ons idee vormen de regionale voedselstrategieën ook een belangrijke rol bij de toekomst van de landbouw per gebied. Korte ketens als onderdeel van de voedselstrategieën kan een middel zijn om boeren en tuinders per gebied perspectief en een nieuwe verdienmodel te geven.