Hoe eet de stad? Voedsel Verbindt doet mee met Europees onderzoek

De stedelijke gebieden van Europa staan ​​voor grote uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid en consumptie van gezond, betaalbaar, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Voedsel Verbindt vertegenwoordigt samen met de gemeente Amsterdam en de FoodCouncil MRA de metropoolregio in dit Europese onderzoek van VU Amsterdam.

Dergelijke uitdagingen komen samen in lokale voedselomgevingen, maar worden vaak verwaarloosd door de planners van de openbare ruimte. Veelbelovende initiatieven van gemeentebesturen om de architectuur van voedselkeuzes te veranderen, raken vaak niet systemisch verankerd en bereiken nauwelijks kansarme en kwetsbare groepen. De belangrijkste oorzaken die de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd stedelijk voedselbeleid belemmeren zijn: sterk gescheiden silo’s binnen de voedselketen en het bestuur, fragmentatie van kennis in wetenschappelijke disciplines en gebrek aan inzicht in stimulerende en belemmerende factoren voor transformatie van stedelijke voedselsystemen.

FOODCLIC zal sterke interfaces tussen wetenschap, beleid en praktijk, creëren in acht Europese stadsregio’s (45 steden), waaronder de Amsterdam metropool regio. Zogenaamde voedselbeleidsnetwerken vormen de ruggengraat van dergelijke interfaces. In  Living Labs worden interventies in de praktijk getest met actieve participatie van belanghebbenden. Door dit gezamenlijk ‘leren-in-actie’ wordt beleidsrelevante wetenschappelijke kennis opgebouwd. Beleidsmakers en stedelijke planners kunnen op basis hiervan een dynamisch en geïntegreerd stedelijk voedselbeleid ontwikkelen.