Aarde Boer Consument

Platform Aarde Boer Consument verbindt landbouw en maatschappij en streeft naar een beter landbouwbeleid.

Platform ABC is opgericht om een sociaal, economisch en maatschappelijk duurzame landbouw te bewerkstelligen. Een landbouw waarin de boer op een verantwoorde wijze veilig, hoogwaardig en gezond voedsel produceert. Een landbouw waarin kringlopen zoveel mogelijk regionaal gesloten worden met oog voor het milieu, het dierenwelzijn en de bodemvruchtbaarheid. Maar ook een landbouw waarin de boer een kostendekkende prijs voor zijn product ontvangt. Een landbouw waarin gezinsbedrijven zowel hier als elders op de wereld op een sociaal aanvaardbare manier een goed inkomen kunnen verdienen met de producten die zij produceren. Alleen dan zijn zij ook in staat te voldoen aan alle maatschappelijke wensen en eisen.

Platform ABC legt verbindingen tussen de boer, de consument en de maatschappij. Vanuit de boerenorganisaties wordt steun gezocht bij maatschappelijke organisaties om hun lobby voor een duurzame landbouw met kostendekkende opbrengstprijzen te versterken. Veel maatschappelijke organisaties zoeken juist contact met de boeren om hun doelstellingen te verwezenlijken. Platform ABC kan hierin als overlegplatform een grote rol spelen.

Vind meer initiatieven op de kaart
Bekijk de website
Mail Aarde Boer Consument