Agri Food NHN

GreenPort Noord-Holland Noord heeft de ambitie om de regio als één van de gezondste op de kaart te zetten. Eén van de speerpunten is het project Agri, Voeding & Gezondheid; gezonder, verser en smakelijker eten voor verschillende doelgroepen in de regio. De afgelopen periode  zijn er veel initiatieven ontwikkeld om dit voor elkaar te krijgen. En met succes!

Met een integrale aanpak kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen een voedzame en smakelijke maaltijd voor hun cliënten, patiënten en ouderen verzorgen. Daarnaast is er gestart met het (zelf) koken door ouderen in een “buurtkeuken”. Studenten van de Kenniswerkplaats hebben in opdracht van GreenPort NHN een succesvol onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid hiervan. Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen als wij gezamenlijk eten in de buurt gaan organiseren en faciliteren. Hierbij staat gezonde voeding en samenwerking met gemeenten en producenten uit het agrarisch gebied in Noord-Holland Noord centraal.

Regionale samenwerking en duurzame inkoop geeft een economische impuls aan de ketenpartijen: boeren en tuinders, voedselverwerkers, leveranciers, cateraars en zorginstellingen. In nieuw op te zetten (verkorte) ketens staat samenwerking centraal om in elementaire regionale behoeftes te voorzien. De kortere lijn die daarbij ontstaat tussen voedselproducenten en consumenten biedt de primaire producent meer kans op marktinvloed en legt een gezonde economische basis voor regionale voedselproductie voor de korte én lange termijn.

Bekijk de website
Mail Agri Food NHN