AgriTech Campus

In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt. De aanpak van de AgriTech Campus moet er toe leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven. De AgriTech Campus wordt mede mogelijk gemaakt met steun van gemeente Hoorn en de provincie Noord-Holland.

In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt om uiteindelijk één van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te worden.

De AgriTech Campus geeft richting aan alle activiteiten die nodig zijn voor een structurele samenwerking tussen de agribusiness, het onderwijs en de overheden. Het is een stelselmatige aanpak die er toe moet leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven. De AgriTech Campus sluit aan bij het landelijke topsectorenbeleid voor de twee ‘groene’ topsectoren. De AgriTech Campus kent drie kerntaken:

Het koppelen van de vraag naar opleidingen aan het onderwijsaanbod.
Imagoverbetering van de sector.
De innovatietoonbank, waar themaverkenningen en innovatieprojecten ontstaan tussen ondernemers en studenten.
De AgriTech Campus is een project van GreenPort NHN en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van gemeente Hoorn en de provincie Noord-Holland.

Bekijk de website