Amsterdam Economic Board

Samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken we aan grootstedelijke uitdagingenvoor de Metropool van de toekomst. Het doel is een slimme, gezonde en groene regio. De route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. De Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen.

Amsterdameconomicboard.com