Amsterdam Green Campus

“Amsterdam Green Campus (AGC) is een stichting zonder winstoogmerk van de Universiteit van Amsterdam. Onze doelstellingen zijn: kennisdeling (valorisatie), economische groei van de groene sector in Noordwest Nederland en blijvende ontwikkeling van goed gekwalificeerd personeel op mbo-, hbo- en wo niveau (agri, voeding, levenswetenschappen en chemie).
Onze projecten en initiatieven krijgen vanuit de stichting vorm binnen triple helix verband (onderwijs, overheid en ondernemers). Dat gaat veelal over onderwerpen aangaande duurzame ontwikkelingen en de transitie naar een circulaire samenleving. Daarbij komt groen tot leven in de thema’s Green Genetics, Green Environment, Green Chemistry en Green Food.”

Amsterdamgreencampus.nl