Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

In Amsterdam hebben 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Daarom zet de gemeente flink in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen, met als stip aan op horizon: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Om gezond op te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Ten eerste die van het kind en de ouders zelf, maar ook die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd.

De Uitvoeringsmonitor volgt de voortgang van de alle inspanningen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht in het lopende jaar. Elk kwartaal wordt de Uitvoeringsmonitor bijgewerkt met de meest recente informatie. De Uitvoeringsmonitor wil op de volgende manieren een bijdrage leveren aan de voortgang van de inspanningen:

Inzicht in de voortgang door betrouwbare en actuele gegevens

Op tijd kunnen bijsturen van inspanningen die achterblijven

Input bij het op de politieke agenda houden van de Aanpak Gezond Gewicht

Motivering door aantoonbare successen en voortgang

Bekijk de website
Mail AAGG