Boerderijeducatie Amsterdam

“De afgelopen jaren hebben meer dan 1000 groepen van het Amsterdamse basisonderwijs een dag daadwerkelijk meegewerkt op een Amsterdamse boerderij. Boeren, docenten en leerlingen zijn erg enthousiast. De kinderen leggen op de boerderij de relatie tussen het boerenwerk en het dagelijkse eten op hun bord. Voor het schooljaar 2018/2019 zijn ongeveer 100 bezoeken beschikbaar. De kosten per bezoek zijn in 2019 100 euro i.p.v. 150 euro voor de school. Dit dankzij financiering van ZuivelNL, Provincie Noord-Holland en NME gemeente Amsterdam. Als scholen hun eigen vervoer naar de boerderij regelen hoeven zij dat bedrag niet te betalen. Het initiatief voor het project Boerderijeducatie Amsterdam is in 2008 genomen door de Vereniging Boerenstadswens. Dit is een club van Amsterdamse stedelingen die een betekenisvolle relatie willen met het land rond hun stad. Speerpunt is de relatie stad en platteland en gezonde voeding van dichtbij voor de stad.
Boeren en boerinnen rond de stad werden gevraagd of ze hieraan mee wilden werken en waren direct enthousiast. Hieruit is boerderijeducatie ontstaan en samen is het aanbod ontwikkeld zoals het nu voor je ligt: een mogelijkheid voor kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van het Amsterdamse basisonderwijs om een dag mee te werken op een boerderij. Doel van het bezoek is dat kinderen de relatie leren leggen tussen het boerenwerk en het dagelijkse eten op hun bord.

Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken (www.waterlandendijken.nl) de aanbieder en projectorganisatie van boerderijeducatie Amsterdam. Tevens is Water, Land & Dijken partner van het project ‘Implementatie thema voedsel op school’ in opdracht van gemeente Amsterdam”

Boerderijeducatie-amsterdam.nl