Boerendata voor Databoeren

Samenwerking om telers op een eenvoudige manier data te laten uitwisselen vergelijken en te (laten) analyseren. Doel is om via het delen en analyseren van data binnen een groep telers te komen tot nieuwe inzichten, betere bedrijfsvoering en efficiëntere ketens.