Coöperatieve verwaardingsfabriek

55% van het bedrijfsafval komt van Agri&Food. Hoogwaardiger hergebruik is de ambitie. MKB-bedrijf Exter en Amsterdam Green Campus zijn een pilotproject gestart met de twee grootste afvalstromen: groente- & fruitresten en cacaodoppen (samen ~100.000 ton), in samenwerking met producenten en verwerkers van voedselafval.

Website