Evidence Based Food System Design

Voedsel staat steeds vaker bovenaan de agenda van duurzame stedelijke ontwikkeling. Maar het overzicht van hoe het huidige voedselsysteem eruitziet ontbreekt. Daar werkte het project ‘Evidence-based Food Systems Design’ aan. Wie zijn de spelers, van producent tot consument? Hoe zijn zij met elkaar verbonden? En wat gebeurt er met afval? Het project ontwikkelt een dashboard dat deze vragen beantwoordt. Het dashboard helpt overheden en bedrijven om beleid te maken en businessmodellen te ontwikkelen die het voedselsysteem verduurzamen.

Evidence-based Food Systems Design was een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Wageningen Universiteit, het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Aeres Hogeschool, Gemeente Zaanstad, Gemeente Almere, Vervoerregio Amsterdam, Bedrijvencoalitie Food Center Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Schiphol Area Development Corporation (SADC). Het project werd ge(co)financierd door AMS, Flevo Campus, KIEM en Vervoerregio Amsterdam.

Bekijk de website