Fair Food

Veel van de mensen die ons voedsel produceren gaan zelf met honger naar bed. Fairfood komt op voor deze mensen. Ons ideaalbeeld: al het eten op ons bord is geproduceerd door mensen die in waardigheid kunnen leven, waarbij het milieu is gerespecteerd en iedereen er sociaal en economisch op vooruitgaat. We begrijpen dat een oplossing niet eenvoudig is, maar we vinden wel dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Supermarkten, merken en voedselverwerkers horen een leefbaar loon en een leefbaar inkomen te garanderen aan alle mensen in de voedselketen – ook aan het begin van die keten. Daar gaan wij aan werken.

Bekijk de website
Mail Fair Food