Flevo Campus Think Tank

In Almere gebeurt iets bijzonders. Als relatief nieuwe stad, op het grensvlak van een grootschalig land- en tuinbouwgebied in Flevoland en de metropoolregio Amsterdam, wil Almere een van de meest groene en gezonde steden van de wereld worden. Om deze ambities in te vullen vraagt Almere de denkkracht en creativiteit van studenten en young professionals. Het eindresultaat van de Flevo Campus Tink Tank is een het Voedselmanifest – bestaande uit concrete aanbevelingen en plannen voor de stad. Wordt Almere de meest vooruitstrevende stad op het gebied van voedselbeleid?
Het programma van de Flevo Campus Denktank bestaat uit verschillende elementen:
• Wetenschappelijke basis
• Kennis opdoen vanuit de bestaande en de vernieuwende praktijk
• Het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek, van breed thema tot concreet projectplan
• Persoonlijke ontwikkeling door samenwerking en in verschillende workshops
• Werken aan het gezamenlijke einddocument/pamflet onder begeleiding van ervaren schrijvers
Het programma is daarom opgebouwd uit colleges, excursies en workshop/werkdagen en bouwt voort op Flevo Campus Live.

Bekijk de website