Flevo Campus

Flevo Campus: dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken voor de toekomst. Onder het dak van de Flevo Campus brengt Almere studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen. Flevo Campus is een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool Almere, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), de Gemeente Almere en de Provincie Flevoland.

De stad zelf, maar ook de daaromheen liggende regio speelt daarin een belangrijke rol. Almere met de ligging op het snijvlak van de metropoolregio Amsterdam aan de westkant en het agrarische productielandschap van Flevoland aan de oost- en noordkant is de plek waar deze samenwerking goed getoond maar vooral ook getest kan worden. De Flevo Campus is daarbij de verbinder tussen onderzoek, onderwijs en ondernemen, om te komen tot nieuwe slimme ontwikkelingen. De Flevo Campus werkt daarbij aan drie doelen:

Het eerste doel krijgt vorm via het doorontwikkelen van een internationaal aansprekende Aeres Hogeschool Almere, met twee lectoraten, een buitengewoon hoogleraar en een drietal promovendi op het gebied van stedelijke voedselvoorziening.

Het tweede doel is het versterken van de concurrentiepositie en de groeimogelijkheden van lokale en regionale bedrijven in de agrosector.

Educatie over stedelijke voedselvoorziening en kennistoepassing daarvan zijn de kernactiviteiten van de Flevo Campus. En zo levert de Flevo Campus een bijdrage aan het publieke belang van het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid.

Bekijk de website
Mail Flevo Campus