Food Cube

De FoodCube biedt een veilige data omgeving om de informatiestromen van de verschillende initiatieven te verbinden. Eerst met een paar gerichte toepassingen en later opschaalbaar en uitgebreid naar de hele voedsel- en gezondheidsketen. De Food Cube verbindt dan de hele voedingsketen van boer, producent, verwerker, distributeur, supermarkt tot consument en gebruiker via een veilige ICT infrastructuur. Hierdoor is het mogelijk om de effecten van voeding op de gebruiker in kaart te brengen en om inzicht te krijgen per individu wat de effecten zijn van de voeding die hij tot zich neemt op zijn algehele gezondheid. Door de FoodCube komt data beschikbaar voor verdere verrijking, analyse, interpretatie en visualisatie waarmee een boer inzicht krijgt in en controle heeft op zijn productieproces en waarmee een burger weet hoe hij gezond kan leven en gemotiveerd wordt om dat te doen.

Bekijk de website
Mail Food Cube