Food Innovation Community Amsterdam (FICA)

In de Food Innovation Community Amsterdam (FICA) wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevordering van gezonde voedselinnovaties door zich te richten op suiker- en zoutverlaging, vezelverbetering en het gebruik van nieuwe eiwitten. De nauwe samenwerking tussen FICA en de voedingsindustrie speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen en implementeren van baanbrekende methoden om de voedingswaarde van voedsel te verbeteren. Door gezamenlijke inspanningen wordt gezocht naar innovatieve manieren om suiker- en zoutgehaltes te verminderen, vezelgehaltes te verhogen en nieuwe eiwitbronnen te verkennen. Deze inspanningen hebben niet alleen tot doel om gezondere voedingskeuzes te bevorderen, maar ook om de voedingsindustrie te stimuleren tot duurzamere en innovatievere praktijken. FICA fungeert als een katalysator voor positieve verandering binnen de voedselinnovatie, waarbij de synergie tussen academisch onderzoek en industriële toepassingen de weg opent naar een gezondere en duurzamere voedseltoekomst.