Fruittuin van West

Wij zijn én blijven bovenal een echt (biologisch) agrarisch bedrijf met een economisch gezonde bedrijfsvoering. Binnen de bedrijfsvoering is veel aandacht voor de kringloop tussen plant, mens & dier. We willen zowel agrarisch Nederland als de stedelingen laten zien hoe je stad en (boeren) land met elkaar verbindt. Ons bedrijf onderscheidt zich van andere boerenbedrijven door haar open en innovatieve karakter.
Alle teelten die wij professioneel opzetten, kunnen worden geoogst door consumenten zelf. Maar de bezoekers consumeren bij ons niet alleen producten. Door veel aandacht te besteden aan de fenomenologische aspecten, is er ook een overdaad aan waar te nemen verschijnselen. Geluid, beeld, geur, sfeer, evenwicht…. onze gasten worden door alle seizoenen heen getriggerd om echt te ervaren dat ze te maken hebben met al dan niet gecreëerde natuur en de positie die zij daarin innemen.
Op ons bedrijf is niet alleen grote diversiteit aan natuur. Ook de mènsen die bij ons komen zijn van diverse pluimage; gelukkig maar!

Vind meer initiatieven op de kaart
Bekijk de website
Mail Fruittuin van West