Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

De bijzondere onderzoekslijn Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen doet praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van multimorbiditeit voor het functioneren en de invloed ervan op kwaliteit van leven van ouderen. De onderzoekslijn, die is geïnitieerd door Zonnehuisgroep Amstelland, maakt deel uit van Kenniscentrum De Gezonde Samenleving.Lector Robbert Gobbens stimuleert een intensieve samenwerking tussen zorginstellingen en het onderwijs. Hij laat studenten, docenten en verpleegkundigen samenwerken aan kwaliteitsprojecten die voortkomen uit vragen en behoeften van de werkvloer.

Bekijk de website