GreenTech NHN

n het project GreenTech NHN werken twee Noord-Hollandse MBO scholen (Het Clusius College en het Horizon College) aan inspirerende stageopdrachten voor studenten in technische en agrarische opleidingen. Met gerichte opdrachten, door het bedrijfsleven aangedragen, leren de studenten hoe ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen en vergroten.
GreenTech NHN zorgt voor aansprekend onderwijs. Docentenstages, floormeetings en masterclasses maken deel uit van het programma.GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarin door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken zijn gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seed Valley hebben tezamen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN.

Bekijk de website