GroenPact

Groenpact is een platform voor samenwerken, kennisdelen en versnellen. De tweede fase van Groenpact richt zich op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector?
Groenpact gaat over aantrekken en binden van talenten, leren en innoveren. De opgaven waar we voor staan in de groene sector zijn groot. Ze vragen om continue vernieuwing van het onderwijs, innovaties in de praktijk en inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. In GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Samen werken ze aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Bekijk de website