House of Skills

House of Skills is een publiek-private samenwerking. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt, waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.
Dat is hard nodig omdat er op dit moment onvoldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn om al het werk te doen. Denk maar aan het bouwen van voldoende woningen, de inzet die nodig is om de klimaatdoelstellingen te realiseren, ervoor te zorgen dat er voldoende leraren voor de klas staan en personeel in de zorg is.
En dat in de wetenschap dat werk in algemene zin door automatisering de komende jaren sterk van karakter gaat veranderen. House of Skills ontwikkelt producten en diensten voor met name lager- middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam die:
· Werken in een sector die bedreigd wordt door verlies aan banen
· Korter dan 1 jaar werkloos zijn

Bekijk de website