Jump In

Het Jump-in programma helpt scholen om gezonde leefstijl op school vorm te geven. De acht doelen van Jump-in zijn hierbij de leidraad. Samen met Jump-in bekijkt de school welke doelen er al behaald zijn en waar verbetering mogelijk is. Scholen die alle Jump-in doelen hebben behaald krijgen het Jump-in certificaat.

Bekijk de website