Pilot voor grinders in hoogbouw

Haarlem en Amsterdam werken samen met AMS Institute aan een pilot voor grinders in hoogbouw – mogelijk een oplossing voor inzamelen en verwaarden gfe. Etensresten scheiden in een appartement of flat is lastig, er is soms weinig ruimte voor een extra prullenbak, het afval kan stinken en vliegen aantrekken en het is maar de vraag of er een gft-container in de buurt is. Zo blijkt uit cijfers van VANG dat slechts 1,5% van het afval uit hoogbouw gescheiden wordt. Wellicht dat een voedselvermaler naast de gootsteen de oplossing is om voedselresten effectief te scheiden van het restafval.