Kwalitatief goede compost maken voor (landbouw) bodems

Verschillende boeren experimenteren de komende tijd met compost gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens uit de Metropoolregio Amsterdam. Dit is onderdeel van Living Lab: Donutboeren waarin de gemeente Amsterdam werkt aan circulariteit in de voedselketen. Begin juni begon ze met een nieuw experiment: compost uit Metropoolregio Amsterdam leveren aan boeren in de eigen regio. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk wordt er nog veel rondgereden met compost, dat – afhankelijk van de kwaliteit – in het hele land een gewild product is. Door lokale afnemers te zoeken voor het groente, fruit- en tuinafval van Amsterdamse huishoudens, probeert de gemeente de kringloop lokaal te sluiten. Een succesvol plan?