Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL)

In de onderzoeksagenda van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) staat Duurzaam innoveren in de metropool centraal. Steeds meer mensen wonen namelijk in de stad en dit heeft grote gevolgen voor de leefomgeving, voedselproductie en voedselzekerheid. Zuinig en duurzaam omgaan met voedsel, de leefomgeving en gezondheid is noodzakelijk. Onderwijs, werkveld en overheid doen samen praktijkgericht onderzoek in het RIC-AFL, gericht op de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den-Haag op zoek naar innovaties en bewustwording. Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
• Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen. Technische, economische, sociale en culturele innovaties die bijdragen aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken.
• Smart, liveable cities. De stad als gezond woongebied, sustainable cities, green cities, hackable cities. Wat zijn de effecten van (gebouwde) omgeving op gezondheid en welzijn?
• Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving. Verdergaande verstedelijking roept vragen op over ruimtebeslag en -gebruik en is onlosmakelijk verbonden met innovatieve logistieke systemen voor personen en goederenvervoer
• Duurzame productie van veilig en gezond voedsel. Personalised nutrition. De ontwikkeling van integrale gezondheidssystemen voor mens en dier in dierlijke productieketens. Consumenten kiezen hun voedselproducten op basis van onderbouwde en meetbare persoonlijke gezondheidsvoordelen. Hoe kunnen we nieuwe gezonde voedselgewassen ontwikkelen die meer produceren met minder gebruik van schadelijke chemicaliën?
• Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu. Bron van genieten en beleving, als factor voor de menselijke gezondheid.
• Circulaire economie en grondstoffen-efficiëntie. Menselijk gedrag en bewustwording.

Bekijk de website