Samen kunnen we het verschil maken!

Een duurzaam regionaal én circulair voedselsysteem, daar gaan we voor met Voedsel verbindt! Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, maar hoe zorg je ervoor dat we nog meer en sneller vooruitgang boeken?

Voedsel Verbindt werkt vanuit de overtuiging dat we het oplossen van de voedselproblematieken kunnen versnellen als meer partijen betrokken worden. Ook moeten ze elkaar kunnen vinden, samenwerken en kennis uitwisselen.

We staan bij voedselproductie voor grote uitdagingen als gevolg van de klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart. Daar bestaan helaas geen makkelijke of pasklare oplossingen voor. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moet het hele systeem op de schop, van producent tot consument.

Daar wordt natuurlijk al hard aan gewerkt. In de landbouwsector in Noord-Holland en Flevoland wordt momenteel enorm geïnnoveerd. Net boven Purmerend begint de regio Noord-Holland Noord. En even wat meer naar het oosten liggen de Flevopolders. Daar werken de modernste boeren en tuinders van de hele wereld aan nieuwe teeltmethoden, zoals teelt op water. Daar ontwikkelen de beste zaadveredelaars de sterkste plantenrassen. Daar worden kassen verwarmd door geothermie en wordt de CO2, die planten nodig hebben om te kunnen groeien, door de industrie aangeleverd. Daar worden oplossingen ontwikkeld om meer, beter en gezonder voedsel per vierkante meter te produceren. Op een manier die het milieu en onze omgeving minder belast.

Maar ook de consument is aan zet. Voedsel is veel meer dan een primaire levensbehoefte. Wat we eten bepaalt hoe gezond, hoe energiek en hoe welvarend we ons voelen. Maar weten we wel wat we eten? Welke voedingsstoffen krijgen we binnen en wat doen die met ons? Welke voedingsstoffen hebben we eigenlijk nodig om gezond te blijven en ons lekker te voelen? En waar zitten die voedingsstoffen in? We hebben vaak geen idee en eten daarom de verkeerde dingen.

Het is toch te gek voor woorden dat al een deel van de Amsterdamse kinderen te zwaar is door ongezond eten, terwijl hier vlakbij alles wordt geproduceerd wat ze nodig hebben. Vanuit de Greenport Noord-Holland Noord lopen diverse programma’s om gezonde streekproducten bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen en andere zorginstellingen op tafel te krijgen.

Willen we in de toekomst nog steeds allemaal lekker, gezond en verantwoord kunnen eten, dan verdient voedsel de aandacht van ons allemaal. De echte uitdaging is een brede samenwerking tussen alle genoemde groepen. Daarbij moet met alle belangen en factoren rekening gehouden worden: de sociale aspecten, het economische belang, de ecologische gevolgen en de ruimtelijke impact van ons dagelijks voedsel moeten centraal staan.

En dáárom ben ik zo blij met Voedsel verbindt, want samen kunnen we het verschil maken!

Jaap Bond
Gedeputeerde Noord-Holland