Samenwerken aan een voedzame toekomst

Ooit bouwden Zaankanters met molens de oudste industrie ter wereld op. De Zaanstreek werd beroemd als de voorraadkast van Nederland. En nog steeds hebben we vele ondernemers die bekend zijn tot ver over de landsgrenzen: Verkade, Honig, Duyvis, Forbo, Cacoa de Zaan/ Olam en Albert Heijn.

Nieuwe technieken

De wereld om ons heen verandert snel. De wereldbevolking groeit en we moeten creatieve manieren bedenken om ook op de langere termijn iedereen van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Dat vraagt andere, slimmere, schonere en lokale productiemethoden. In de Metropoolregio Amsterdam is een enorme potentie aanwezig. Innovatieve bedrijvigheid die deze opgave als een kans ziet om op zoek te gaan naar nieuwe en duurzame technieken.

Werknemer van de toekomst

Wij zien tegelijkertijd dat dit iets anders vraagt van de werknemer van de toekomst. Dit vraagt een andere manier van het ontwikkelen van onze talenten en een andere manier van opleiden. We hebben in de regio een hardwerkende bevolking, een historisch sterk ondernemersklimaat en bijzondere bedrijven. Die bedrijven bieden de huidige en nieuwe inwoners perspectief op werk. Maar we moeten er wel voor zorgen dat ons arbeidspotentieel aansluit bij de vraag vanuit bedrijven.

Talenten ontwikkelen

Daarom ben ik er trots op dat we in Zaanstad een volwaardige opleiding food-proces technologie hebben die zich in vier jaar enorm ontwikkeld heeft. In de komende tijd zie ik ook mogelijkheden voor transport- en techniekopleidingen. Producenten staan te springen om goede mensen en deze opleiding levert kwalitatief goede mensen. Maar we zijn er nog niet want er is nog steeds meer vraag dan aanbod. Ik zie het als onze opdracht om bedrijven bij elkaar te brengen en te koppelen aan het onderwijs. Als de verbinding is gelegd zie je zaken snel van de grond komen. En dat is iets waar ik ook de meerwaarde zie van ‘Voedsel Verbindt’.

Verbinden en versnellen

Wij verwachten dat er meer en meer initiatieven zullen komen. Die kunnen we vanuit de samenwerking beter op weg helpen. En we verwachten ook dat al het moois wat er in de regio speelt beter van elkaar kan gaan leren. Op die manier hoeven we niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden.

‘Voedsel Verbindt’, letterlijk en figuurlijk. Wij denken dat dit platform gaat leiden tot verbinding en versnelling van de lokale, schone en slimme productie van voedsel in de toekomst.

Gerard Ram
Wethouder Economische Zaken en Onderwijs gemeente Zaanstad