Sarphati Amsterdam

‘Sarphati Amsterdam, research for healthy living’ is een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam.
Binnen Sarphati Amsterdam werken de gemeente Amsterdam (GGD) en de Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, Amsterdam UMC, VU en HvA) samen aan innovatief interdisciplinair onderzoek ten behoeve van effectieve en duurzame preventie van welvaartsziekten, zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.
De gemeente Amsterdam beoogt hiermee een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden te bevorderen en (ernstig) overgewicht bij de Amsterdamse jeugd te voorkomen. Dit legt de basis voor de preventie én bestrijding van deze welvaartsziekten op lange termijn.
In multidisciplinaire teams werken wij aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg door praktijk, onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

Bekijk de website