Sensory Excellence

Veel voedingsmiddelenbedrijven passen regelmatig sensorisch onderzoek toe, maar doen vervolgens weinig met de verzamelde gegevens. Ook blijven veel kansen liggen voor crossovers tussen kwaliteit, marketing, instrumentele analyse en sensorisch onderzoek. Zonde! Heb jij behoefte aan meer sensorische kennis en de toepassing ervan in een Fast Moving Consumer Goods bedrijf? Wil je de investeringen en risico’s, die ontstaan door ontwikkeling en aanpassing van producten en receptuur, beter beheersen?
Sensorisch onderzoek is de praktijkgerichte post-hbo opleiding voor productontwikkelaars, marketeers en kwaliteitsmedewerkers. Je versterkt je kennis en inzichten zodat je sensorisch onderzoek waardevol kunt inzetten in jouw werk/bedrijf.

Bekijk de website